IMG_4352web
IMG_4196

Nieuw certificaat Erkenning der Aannemers België

Recentelijk heeft Timmerfabriek Bos de 'Erkening van Aannemers van Werken' verkregen van de Belgische overheid. Hiermee komt Bos in aanmerking voor overheidsopdrachten in België of instanties die voor tenminste 25% worden gesubsidieerd door de Belgische overheid. Elke onderneming die in België onroerende werken of daaraan gelijkgestelde operaties verricht, kan haar inschrijving als aannemer aanvragen bij de Registratiecommissie van de provincie waar de onderneming is gevestigd (woonplaats, maatschappelijke zetel, hoofdvestiging). Deze registratie wordt toegekend indien de aannemer in regel is met zijn sociale en fiscale verplichtingen.